جوجیتسو

جوجوتسو یا جوجیتسو یک هنر رزمی ژاپنی است که بر مبارزه از فاصله نزدیک با سلاح یا بدون سلاح برای خلع سلاح کردن ، کنترل کردن یا کشتن یک یا چند مهاجم مسلح یا غیر مسلح به کار میرود.جوجوتسو هنر رزمی لازم برای بادیگاردهاست و کامل ترین سیستم دفاع شخصی است. هدف از تمرین جوجوتسو آموختن استفاده کردن از تمامی بدن خود به عنوان سلاح و تمام بدن مهاجم به عنوان هدف ضربه است.

کلمات کلیدی :   
اشتراک گذاری :    
time:0.26532387733459 memory usage:8 mb