رزرومه استاد

استاد امیر یاری متولد سال 1362

فعالیت خود را در کاراته و ژیمناستیک از سال 1367 آغاز کرده است.  ایشان کمربند مشکی دان یک را در سال  1370 دریافت نمودند.

1. مربی تیم منتخب تهران و دانشگاه آزاد اسلامی  منطقه هشت کشور به مدت هشت سال  از سال 1384 

2. مربی دانشگاه شهید بهشتی  به مدت دو سال  از سال 1388

3. قهرمان مسابقات جهاني شیتوکای کومیته در سال 1382

4. نایب قهرمان کاتا و مقام سوم کومیته  آسیایی شیتوکای در سال  1384

5. مربی تیم ملی کاتا نوجوانان و کسب نقره اسیا توسط فرید حقیقی در سال 1384

6. مربی تیم ملی جوانان و امید و کسب اولین نقره کاتای انفرادی در جهاني  ترکیه در سال 1385 در تاریخ کاتای کشور (توسط فرید حقیقی برای اولین بار)

7. مربی تیم ملی امید و کسب مدال برنز آسیا توسط فرید حقیقی در سال 1387

8. کسب مقام اول مسابقات  کاپ آزاد جهانی  المان در سال 1388

9. کسب مدرک لیسانس تربیت بدنی در سال 1390  

10. کسب مدال برنز کاتای تیمی در لیگ جهانی کاراته و کسب نقره انفرادی کاتا توسط فرید حقیقی در سال 1391

11. مربی تیم ملی بزرگسالان  در جهانی فرانسه و کسب رتبه ی پنجم کاتای انفرادی در سال 1391  برای اولین بار در تاریخ کاراته  کشور در کاتای انفرادی بزرگسالان 

12. عضو تیم ملی بزرگسالان  و کسب مدال طلای مسابقات  غرب آسیا در کاتای تیمی در سال 1391

13. مربی تیم ملی بزرگسالان جهت حضور در مسابقات آسیایی در سال 1392

14. مربی تیم ملی بزرگسالان  در مسابقات  جهاني  آلمان و حضور  در بین هشت کاتاروی برتر جهان در سال 1393

15. مربی تیم ملی بزرگسالان  در مسابقات  جهانی  اتریش در سال 1395

16. مربی تیم ملی جهت حضور  در مسابقات  کشورهای  مسلمان در سال 1393

17. کسب کمربند مشکی دان 6 در سال 1396

18. از سال 1367 تا 1395 : کسب عناوین  مختلف قهرماني در مسابقات مختلف کشوری  و بین المللی  و دانشجویی  و سوپرلیگ کاراته  در ادوار مختلف

    
time:0.28228402137756 memory usage:8 mb