رزرومه استاد

استاد آزادیان در طول فعالیت خود دارای سوابق ذیل بوده است.

1. کمربند مشکی دان 8

2. بنیانگذار و رئیس سبکهای کنتاکت کاراته ECKA انگلستان و کیک بوکسینگ WPKA  یونان در ایران

3. مربی A کلاس آسیا و مربی اسبق تیم ملی کیک بوکسینگ ایران

4. مدرس کیک بوکسینگ

    
time:0.29712104797363 memory usage:8 mb