رزرومه استاد

گزیده  ای از فعالیت های رزمی استاد غلامرضا ایزدیار

1989-1368

شروع هنر رزمی کاراته سبک وادوریو (وادوکای) در ایران

1992- 1371

قهرمان مسابقات استانی کاراته – گیلان – ایران

1996-1375

شروع کردن هنر رزمی هاپکیدو در ایران

1998-1377

قهرمان مسابقات کشوری هاپکیدو ایران – در دفاع شخصی

2000-1379

میزبانی مسابقات کشوری هاپکیدو در آن زمان که توسط تیم گیلان انجام شد.

2003-1382

میزبانی استاد مجید مرادی در گیلان – ایران که از طرف استاد بزرگ لی چانگ سو به ایران

2004-1383

تمرینات مداوم هاپکیدو شرکت در مراسمات هنرهای رزمی در ایران

2005-1384

میزبانی استاد بزرگ لی چانگ سو – سمینار در ایران

2006-1385

شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2006 که تیم ایران دو مدال طلا و مدال نقره کسب کرد

میزبانی استاد بزرگ لی چانگ سو – سمینار در ایران

2007-1386

ترک کردن هاپکیدو ایران به دلیل مشکلاتی که در آن زمان بوجود آمده بود.

2008-1387

برگشتن به کاراته  و انجام تمرینات

دریافت نمایندگی هنر رزمی سایوکان در استان گیلان

ادامه دادن تمرینات هاپکیدو بصورت انفرادی

2009-1388

برگزاری سمینار سبک سایوکان در استان گیلان

برگزاری دوره مربیگری هنر رزمی سایوکان در استان گیلان

شرکت در سمینار کشوری سبک سایوکان در ایران

برگزاری چندین دوره سمینار فنی در استان گیلان

آموزش دفاع شخصی به نگهبانان سازمانهای دولتی ایران

ادامه دادن تمرینات هاپکیدو بصورت انفرادی

2010-1389

مربی تیم اعزامی به سمینار جهانی سبک سایوکان – ترکیه – سافرانبلو

دریافت تقدیر نامه از کانچو نیهات ییگیت بنیانگذار سایوکان در جهان

بهترین مربی سمینار 2010 سایوکان

ادامه دادن تمرینات هاپکیدو بصورت انفرادی

2011-1390

به دلیل فعالیت در هنر رزمی هاپکیدو و داشتن تخصص دفاع شخصی مجبور به ترک سبک سایوکان شد چون ادامه فعالیت خود را در هاپکیدو میدید. ادامه دادن تمرینات هاپکیدو بصورت انفرادی

2013-1392

شرکت در سمینار شورینجی کمپو در کشور روسیه – سنت پیترزبورگ

شروع فعالیت در سازمان شورینجی کمپو

 ادامه دادن تمرینات هاپکیدو بصورت انفرادی

2017-1396

دریافت عضویت رسمی سازمان جهانی شورینجی کمپو – به عنوان اولین ایرانی در سازمان

ادامه دادن تمرینات هاپکیدو بصورت انفرادی

2019-1397

عضو رسمی شیتوریو سی شین کای کاراته دو و کوبودو  - هانشی نصراله کاکاوند

عضو رسمی انجمن جهانی اسپورت جوجیتسو کاراته  - هانشی نصراله کاکاوند

دبیر انجمن جهانی اسپورت جوجیتسو کاراته  - هانشی نصراله کاکاوند

ادامه دادن تمرینات هاپکیدو بصورت انفرادی

2020-1398

نماینده  رسمی هنر رزمی باگاتور در ایران

ثبت باشگاه هاپکیدو جین جونگ کوان تهران در کره جنوبی و انجمن جهانی جین جونگ

استاد ایزدیار از زمان ترک  هاپکیدو در ایران با هیچ یک از سازمانها یا فدراسیون های کره ای فعالیتی انجام نداده است شایان ذکر است که ایشان در طول سالهای ترک هاپکیدو از فدراسیون های زیادی دعوت نامه دریافت کرده اند ولی به دلیل علاقه ایشان به استاد بزرگ لی چانگ سو ایشان با هیچ یک از این سازمانها فعالیتی انجام نداده اند تا اینکه در سال 2020- 1398 از طرف استاد بزرگ لی چانگ سو به عضویت رسمی هاپکیدو جین جونگ کوان در کشور کره و انجمن جهانی جین جونگ درآمده اند که در این راستا استاد رافائل کوت همکاری های زیادی انجام داده اند.

    
time:0.259281873703 memory usage:8 mb